Laboratorium analiz uziarnienia

Uziarnienie jest to charakterystyka rozkładu wielkości cząstek materiału. Określa się je opisując procentową zawartość poszczególnych frakcji. Wybór metody analizy uziarnienia zależy od swoistych cech materiałów takich jak:

  • wielkość,
  • kształt ziaren,
  • porowatość i inne.

W większości zakładów produkcyjnych bardzo ważna jest stała kontrola nad jakością wytwarzanego produktu oraz kontrola poszczególnych etapów produkcji. Dokładne określanie rozmiarów cząstek stało się ważnym zagadnieniem w wielu gałęziach przemysłu, ponieważ jest to jedna z podstawowych cech fizycznych, która wymaga dokonywania wyboru, monitorowania i kontroli substancji, poczynając od nieprzetworzonych surowców, a kończąc na gotowym produkcie.

Dla większości zastosowań istnieje optymalny rozmiar cząstek, a przynajmniej odpowiedni dla nich zakres ich wielkości od najmniejszych do największych dopuszczalnych rozmiarów. Kluczowym zagadnieniem przy określaniu rozmiarów cząstek jest wybór właściwego instrumentu do ich pomiaru, odpowiedniego do danego zastosowania.

Laboratorium analiz chemicznych

Dyfrakcja laserowa - metoda ta jest obecnie standardem w przemysłowych pomiarach wielkości cząstek, gdzie informacja o składzie ziarnowym jest kluczowa dla procesu produkcyjnego oraz kontroli jakości produktu finalnego. Analizatory laserowe dostarczają niezawodnych i precyzyjnych wyników w odpowiednio szybkim czasie.

Laboratorium analiz chemicznych

Analiza sitowa - jest to metoda badawcza polegająca na rozdziale materiału (gruntu, nawozu, mieszanki mineralnej) na frakcje zawierające ziarna o różnej wielkości, poprzez przesiewanie przez zestaw sit (przesiewacz wibracyjny). Dla producentów wypełniaczy oferujemy analizę na przesiewaczu strumieniowo-powietrznym, która charakteryzuje się dokładnością przesiewu i wysoką powtarzalnością wyników.

Laboratorium analiz chemicznych

Analiza rozmiaru cząstek - metodą sedymentacji rentgenowskiej, która wykorzystuje różnicę w prędkości opadania cząstek w roztworze wodnym i zjawisko absorpcji promieniowania o niskiej energii. Metodę sedymentacyjną dedykujemy głównie dla wypełniaczy, materiałów ceramicznych, proszkowych materiałów metalicznych, pigmentów i innych.

Zapraszamy do podjęcia współpracy. Ofertę kierujemy przede wszystkim do firm ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu szklarskiego, chemii budowlanej, producentów pasz i nawozów oraz producentów drobnoziarnistych produktów mineralnych.