Laboratorium analiz strukturalnych

Laboratorium analiz strukturalnych prowadzi badania usługowe w zakresie analizy struktury materiałów. W ofercie centrum badawczo – rozwojowego znajdują się następujące rodzaje analiz.

Laboratorium analiz strukturalnych

  Analiza kształtu cząstek

  Przy użyciu systemu dynamicznej analizy obrazu QICPIC. Kształt cząstek determinuje istotne właściwości produktu, ma on wpływ na sypkość materiału, gęstość upakowania, segregację, zdolność do tworzenia agregatów oraz charakter mikrostruktury.

Laboratorium analiz strukturalnych

  Analiza powierzchni próbki mikroskopem stereoskopowym

  Badanie mikroskopem stanowi podstawową metodę obserwacji powierzchni próbek o skomplikowanej topografii. Pozwala na identyfikację zanieczyszczeń próbki, określenie stanu powierzchni próbki, jednorodności i innych cech związanych ze strukturą.

Laboratorium analiz strukturalnych

  Pomiar barwy metodą spektrofotometryczną

  Stosowany jest w produkcji do kontroli surowców, oceny gotowego produktu lub opracowywania metod analizy kolorystycznej. Analiza barwy polega na uchwyceniu ilości światła, które jest pochłonięte, przepuszczone lub odbite od próbki kolorystycznej i wyrażeniu jej w sposób liczbowy w postaci wartości spektralnych. Pomiar barwy jest bardziej precyzyjny niż ocena wzrokowa ze względu na ograniczenia ludzkiego oka. Pomiaru koloru można dokonywać na niemal każdym podłożu; łącznie z płynami, plastikiem, papierem, metalem, tkaniną. 

Laboratorium analiz strukturalnych

  Pomiar pH i przewodności

  Dedykowany jest dla klientów m.in. z branży chemii budowlanej, chemicznej, spożywczej, tworzyw sztucznych. Pomiary konduktywności wykorzystywane są głównie do szacowania ogólnej zawartości substancji rozpuszczonych w badanym roztworze. Stosuje się je do uzyskania orientacyjnych pomiarów zanieczyszczenia lub zasolenia. Pomiar pH służy do badania odczynu roztworu i ma kluczowe znaczenie w wielu sektorach takich jak: rolnictwo, branża spożywcza, kosmetyczna, ochrony środowiska.