Kontakt

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Wierzbica 37
28-305 Sobków

EGM S.A.

30-363 Kraków
ul. Rydlówka 5

NIP: 675-12-35-267
REGON: 357 132 819
KRS: 0000 614 007