Centrum Badawczo Rozwojowe

Poszukiwanie nowych kierunków rozwoju produktu

Centrum Badawczo-Rozwojowe powstało w ramach działalności spółki EGM w 2021 r.

Stworzenie własnego działu B+R umożliwiło realizację celu, jakim jest rozwój i promowanie własnych rozwiązań produktowych. Działalność Centrum opiera się na prowadzeniu samodzielnie i we współpracy z sektorem nauki prac badawczych w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych. Prace te pozwolą zaoferować produkty o znacząco ulepszonych charakterystykach oraz wdrożyć rozwiązania technologiczne służące poprawie m.in. aspektów wydajnościowych, środowiskowych i ekologicznych.

CBR EGM S.A.

CBR EGM S.A.

Nowoczesne technologie badawcze

W ramach działalności Centrum oferujemy szeroki zakres usług badawczych dla wielu gałęzi przemysłu m. in.

  • przemysłu surowców mineralnych,
  • chemii budowlanej,
  • szklarskiego,
  • spożywczego czy rolniczego

CBR EGM S.A.

Zakres badań obejmuje: analizy granulometryczne, analizę powierzchni właściwej, barwy, kształtu cząstek, preparatykę i inne. Wykwalifikowany personel gwarantuje jakość i rzetelność wykonanych prac, a nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie merytoryczne i praktyczne na wszystkich etapach zleconych projektów.

Szczególny obszar zainteresowania stanowią dla Spółki EGM mieszanki mineralne, których skład bazuje na funkcjonalnych minerałach tj. węglan wapnia, zeolit i innych. Dzięki nowoczesnym metodom badawczym EGM ma możliwość analizy szeregu parametrów fizykochemicznych komponentów oraz gotowych mieszanek, a także ich recepturowania pod kątem określonego przeznaczenia.

CRB - Centrum Badawczo Rozwojowe
Rozwój działu B+R w EGM S.A. celem dywersyfikacji oferty produktowej.
Cele projektu: Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez podniesienie jego potencjału badawczo-rozwojowego pod kątem ulepszania i tworzenia nowych wyrobów drobnoziarnistych z kamienia wapiennego oraz innych minerałów.