Laboratorium analiz chemicznych

Wykorzystywana w naszym laboratorium analiza chemiczna metodą spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF) jest techniką pozwalającą na określenie składu chemicznego homogenicznego materiału w postaci pastylek sprasowanych lub stopionych. Wykorzystujemy ją do analizy takich materiałów jak:

  • surowce mineralne,
  • cement,
  • klinkier i inne

Metoda ta polega na naświetlaniu próbki badanej promieniowaniem rentgenowskim, który emituje promieniowanie fluorescencyjne o odpowiednim natężeniu charakterystyczne dla danego pierwiastka, a skład chemiczny analizowany jest w oparciu o wyprowadzone krzywe wzorcowe. Zakres i możliwość analizy składu chemicznego uzgadniana jest po zapoznaniu się ze szczegółami zapytania ofertowego od klienta.

Laboratorium analiz chemicznych

    Analiza chemiczna metodą spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF)

Laboratorium analiz chemicznych

    Zakres i możliwość analizy składu chemicznego uzgadniana jest po zapoznaniu się ze szczegółami zapytania ofertowego od klienta.