Laboratorium analiz powierzchni właściwej

Laboratorium analiz strukturalnych

    Analiza powierzchni właściwej metodą BET

    Materiały porowate są od wielu lat przedmiotem badań i analiz z uwagi na ich interesujące właściwości związane z transportem ciepła, czy absorpcją, czyli możliwością pochłaniania gazów i par. Parametrem charakteryzującym właściwości fizykochemiczne materiałów porowatych jest powierzchnia właściwa. Najdokładniej i w sposób powtarzalny jej wartość wyznaczyć można wykorzystując metodę adsorpcji/sorpcji gazów. Metoda ta popularnie jest określana jako BET.